Nho Quan (Ninh Bình): Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

BVR&MT – Ngày 06/12/2018 UBND huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đã có văn bản số 2036/UBND-VP về việc giao các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện phối hợp với cơ quan báo chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường thực hiện công tác thông tin tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016-2020).

UBND huyện Nho Quan chỉ đạo phối hợp thông tin tuyên truyền với cơ quan báo chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường.

Theo đó, UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình giao Phòng LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các Phòng Dân tộc, Phòng NNPTNT; Ban Quản lý rừng và các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung để phối hợp thông tin tuyên truyền đạt hiệu quả.

Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình là một trong những huyện còn có nhiều xã đặc biệt khó khăn.

Được biết, huyện Nho Quan là một trong những huyện nghèo được đánh giá đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo. Do vậy, để nhân rộng mô hình tiêu biểuvề phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững (mô hình kinh tế vườn đồi, trồng trọt chăn nuôi, chế biến nông lâm sản, gương điển hình…) cũng như tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân đi đầu trong công tác xã hội hóa xây dựng Nông thôn mới, đoàn kết dân tộc – xây dựng văn hóa khu dân cư…Từ chủ trương này, Cơ quan báo chí sẽ thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh/ huyện Nho Quan về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, từ đó kịp thời thông tin tuyên truyền tạo ra sự đồng thuận, thay đổi về nhận thức, góp phần đoàn kết dân cư thực hiện thành công các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Nho Quan nói riêng đạt hiệu quả.

Văn Trì