Nhiều quy định mới sẽ tác động đến thị trường bất động sản

BVR&MT – Nhiều quy định mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2022, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn cho thị trường BĐS, “cởi trói” cho việc cấp phép mới dự án và thúc đẩy nguồn cung.

Nhiều quy định mới có hiệu lực từ 1/1/2022 sẽ tạo điều kiện cho thị trường BĐS phát triển. (Ảnh: Mai Vân)

Theo Luật sư Phạm Thanh Sơn – Chủ tịch Văn phòng luật sư Nam Hà Nội, từ năm 2022 một số quy định mới về luật trong kinh doanh BĐS được đưa vào thực thi được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều chuyển biến tích tích cực cho thị trường.

Cụ thể, bỏ điều kiện về vốn pháp định: Điểm a khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh BĐS 2014, bỏ điều kiện về vốn pháp định trên, thay vào đó buộc các tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Nhưng sẽ thắt chặt việc các nhà đầu tư phải có vốn thật trong dự án, đặc biệt là dự án về kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở nhằm đảo bảo dự án phát triển suôn sẻ và đảm bảo đúng tiêu chí về mặt tài chính.

Quy định kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, sẽ kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025 trên cơ sở được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định, hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Bổ sung trường hợp về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, tại điểm c Khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở 2014, thay vì quy định 100% đất ở như trước đây, thì nhà đầu tư được quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang làm đất ở. Quy định này sẽ khơi thông thủ tục pháp lý cho dự án có đất công xen cài.

Quy định về trao quyền cho UBND cấp tỉnh chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS, đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư; hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS, đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

Quy đinh cụ thể hơn về việc xác định chủ đầu tư, nhà đầu tư, điểm C khoản 2 Điều 22 Luật nhà đã được sửa đổi, bổ sung và chấp nhận nhà đầu tư theo quy định của luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng. Đồng thời bãi bỏ khoản 3 điều 22, điều 171 luật nhà ở để đảm bảo sự thống nhất về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng với dự án phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.