Nhiều mẫu đất nông nghiệp cận ô nhiễm kim loại nặng

BVR&MT – Nguồn gây ô nhiễm từ làng nghề vàng bạc Châu Khê, cụm công nghiệp Tân Hồng – Vĩnh Hồng (đều thuộc huyện Bình Giang), cụm công nghiệp Phú Thứ (Kinh Môn)…

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và một số biện pháp quản lý, cải tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” phản biện Ban chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và một số biện pháp quản lý, cải tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” phản biện Ban chủ nhiệm đề tài

Chiều 2.7, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu Đề tài “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và một số biện pháp quản lý, cải tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Đề tài do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Năm 2020, Ban chủ nhiệm đề tài đã lấy 387 mẫu đất tại các vùng sản xuất nông nghiệp gần nguồn gây ô nhiễm như làng nghề, cơ sở y tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nước thải sinh hoạt, bãi rác sinh hoạt.

Kết quả, có 5 mẫu đất ô nhiễm. Trong đó có 2 mẫu ô nhiễm đồng, 1 mẫu nhiễm cả đồng và kẽm, 1 mẫu nhiễm kẽm và 1 mẫu nhiễm chì. Nguồn gây ô nhiễm từ làng nghề vàng bạc Châu Khê, cụm công nghiệp Tân Hồng – Vĩnh Hồng (đều thuộc huyện Bình Giang), cụm công nghiệp Phú Thứ (Kinh Môn) và khu vực thâm canh cao. Có 94 mẫu được đánh giá ở mức độ cận ô nhiễm. 2 kim loại có tính độc cao (chì và asen) có khá nhiều mẫu cho kết quả trong ngưỡng cận ô nhiễm (27 mẫu đối với chì và 81 mẫu đối với asen).

Ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu trực tuyến, hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và được gắn kết với bộ cơ sở dữ liệu của đề tài. Bộ cơ sở dữ liệu dạng số có thể cập nhật mới hằng năm, từ đó có thể theo dõi để phục vụ sản xuất nông nghiệp.