Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

BVR&MT – “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Đồng thời nhận diện các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện, vận dụng sáng tạo thực hành văn hóa nhằm phát huy hiệu quả giá trị di sản vì mục tiêu chấn hưng văn hoá, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Làn điệu hát Sli, hát Then của đồng bào dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.

Từ ngày 14 – 19/4/2023 tới đây, sẽ có hơn 200 đồng bào đại diện cho các dân tộc, vùng miền trên cả nước sẽ tham gia tái hiện các lễ hội trong “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong đó, khoảng 100 người của 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc: Dân tộc Mường (Hòa Bình); dân tộc Thái (Sơn La); dân tộc Khơ Mú (Nghệ An); dân tộc Mông (Hà Giang); dân tộc Tày, Nùng (Thái Nguyên); dân tộc Dao (TP. Hà Nội); dân tộc Tà Ôi, dân tộc Cơ Tu (Thừa Thiên Huế); dân tộc Ba Na, dân tộc Gia Rai (Gia Lai); dân tộc Xơ Đăng (Kon Tum); dân tộc Raglai, dân tộc Chăm (Ninh Thuận); dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk); dân tộc Khmer (Sóc Trăng).

Bên cạnh đó huy động thêm khoảng hơn 100 đồng bào tham gia sự kiện: 30 người dân tộc Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk); 20 người dân tộc Khmer (tỉnh Sóc Trăng); 30 người dân tộc Mạ (tỉnh Lâm Đồng); 30 người dân tộc Thái (tỉnh Thanh Hoá). Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ…

Trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2023 có các nhóm hoạt động chính, gồm: Diễn đàn văn hóa với chủ đề: “Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập hiện vật về văn hoá các tộc người.

Hậu Thạch