Nhiều hạn chế về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi ở miền núi Nghệ An

BVR&MT  Sáng 14/11, Hội thảo: “Giới thiệu các tiến bộ mới của khối Nhà nước và doanh nghiệp – lĩnh vực chăn nuôi” do Cục Chăn nuôi phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức diễn ra tại TP Vinh (Nghệ An).

Toàn cảnh hội thảo Hội thảo Giới thiệu các tiến bộ mới của khối Nhà nước và doanh nghiệp – lĩnh vực chăn nuôi.

Hội thảo nhằm thiệu các tiến bộ mới của khối Nhà nước và doanh nghiệp – lĩnh vực chăn nuôi và xác định phương hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới phục vụ tái cơ cấu trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo tại hội thảo, giai đoạn 2009-2016 đã có 72 tiến bộ kỹ thuật được công nhận. Trong đó, giống vật nuôi có 38 tiến bộ kỹ thuật cho các đối tượng lợn, gà, vịt, ngan, ngan lai vịt, ong tằm; tiêu biểu là giống bò sữa HP, tinh trùng cọng rạ đông lạnh, tinh phân biệt giới tính…

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi.

Tại hội thảo, đại diện Cục Chăn nuôi và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định, trong giai đoạn tới, công tác khuyến nông vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh ngành nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu và hội nhập kinh tế. Khuyến nông vẫn là một chính sách quan trọng để phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Bên cạnh định hướng phát triểnđó, đại diện Cục Chăn nuôi và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng cho biết, công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi ở các vùng miền núi, khó khăn còn nhiều hạn chế, chưa được lan tỏa rộng, thậm chí còn rất ít và còn nhiều hạn chế.

Hội thảo cũng nêu rõ thức ăn chăn nuôi có 5 tiến bộ kỹ thuật về quy trình sản xuất và chế phẩm sinh học; tiêu biểu là công nghệ TMR trong sản xuất thức ăn phối trộn cho bò sữa.

Quy trình chăn nuôi và các công nghệ khác có 22 tiến bộ kỹ thuật về các quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng bệnh. Ở khâu môi trường chăn nuôi có 7 tiến bộ kỹ thuật về quy trình xử lý bioga và các mẫu công trình khí sinh học.

Các tiến bộ kỹ thuật này cũng đã được ứng dụng, chuyển giao vào thực tiễn sản xuất chăn nuôi tại các vùng sinh thái khác nhau trên cả nước.

Đình Nguyên – Thái Tuấn