Nha Trang thu hồi, chuyển đổi hơn 712ha đất nông nghiệp

BVR&MT – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Nha Trang.

Theo kế hoạch, Nha Trang sẽ thu hồi 415ha đất, trong đó đất nông nghiệp khoảng 320ha, đất phi nông nghiệp 85ha (đất ở nông thôn 11ha, đất ở đô thị 39ha và các loại đất khác).

Nha Trang chuyển đổi gần 400 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021 (Ảnh: Báo Khánh Hoà)

Đồng thời, sẽ chuyển mục địch sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với diện tích là 383ha. Trong đó, đất trồng lúa khoảng 32ha, đất trồng cây hàng năm 87ha, đất trồng cây lâu năm 99 ha, đất rừng sản xuất 82ha và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư 5ha.

Ngoài ra, Nha Trang cũng sẽ chuyển đổi 12ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở và 20ha đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng.

Sẽ có 86ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng sẽ được vào sử dụng trong năm 2021 tại TP Nha Trang. Diện tích đất đưa vào sử dụng chủ yếu nằm trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên với 84ha.

Cụ thể, 82ha đất là đất thương mại dịch vụ, 2ha đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp xã, 2 ha đất ở đô thị và khoảng 400 m2 đất ở nông thôn.

TP Nha Trang có tổng diện tích tự nhiên là 25.422ha. Trong đó, đất nông nghiệp khoảng 10.343 ha, đất phi nông nghiệp khoảng 8.089 ha, còn lại khoảng 7.000 ha đất chưa sử dụng.

Về đất phi nông nghiệp, TP Nha Trang có 1.278ha đất ở đô thị, 617ha đất ở nông thôn, đất cơ sở giáo dục và đào tạo khoảng 211ha, đất cụm công nghiệp 31ha, đất cơ sở y tế 23 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 7ha, 150ha đất khu vui chơi giải trí…