Người tuyên truyền viên ưu tú ở Suối Hoa

BVR&MT – Hòa Bình có gần 832.543 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, cư trú chủ yếu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, số tuyên truyền viên người dân tộc thiểu số là chủ yếu. Đây chính là một trong những kênh tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; giúp bà con vùng sâu, vùng xa xóa bỏ phong tục lạc hậu, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh.

Những năm qua, tỉnh luôn ưu tiên, dành nhiều nguồn lực tập trung đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó kinh tế nơi đây đã có những chuyển biến tích cực. Các chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, phù hợp với nhu cầu người dân góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Tuyên truyền viên Bùi Văn Kính đang phổ biến pháp luật cho bà con.
Tuyên truyền viên Bùi Văn Kính đang phổ biến pháp luật cho bà con.

Là một trong số cán bộ được lãnh đạo giao tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), anh Bùi Văn Kính – Tuyên truyền viên xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, ở đây người dân sinh sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trước đây, người dân hay vào rừng chặt cây rừng để làm nhà hoặc đem bán đến nay do được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường tình trạng chặt phá rừng đã không còn nữa.

Tại xóm Thăm, được tuyên truyền người dân đã tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ môi trường thôn, xóm xanh sạch đẹp. Người dân trong xóm Thăm đã cùng nhau đặt ra quy ước, hương ước về bảo vệ rừng và môi trường. Không những thế họ còn thành lập tổ bảo vệ rừng, cứ một đến hai tuần thì sẽ giao cho một tổ đi tuần tra rừng.

Anh Bùi Văn Thưng, người dân xóm Thăm, xã Suối Hoa cho biết, anh Bùi Văn Kính tuyên truyền viên của xã rất tích cực trong việc tuyên truyền, vận động bà con đồng bào DTTS xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn hóa mới, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới…

“Nhờ tuyên truyền viên của xã chúng tôi đã nhận thức được nhiều cái hay, cái đẹp, cũng từ đó tôi cũng vận động bà con tuân thủ pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ rừng và môi trường”, anh Thưng chia sẻ.

Cũng theo lời của anh Thưng thì trước đây cuộc sống của gia đình rất nghèo nhưng từ khi được các tuyên truyền viên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giúp phát triển kinh tế, gia đình anh đã biết vận dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt nên đã thoát nghèo. Khi cuộc sống gia đình anh khá giả lên, anh Thưng nghĩ mình phải có trách nhiệm giúp đỡ các hộ gia đình khác để bà con cùng thoát nghèo, và anh đã làm được.

Xã Suối Hoa chủ yếu là người dân tộc Mường. Người tuyên truyền ưu tú ở Suối Hoa
Xã Suối Hoa chủ yếu là người dân tộc Mường.

Ông Bùi Văn Thích, Phó Chủ tịch xã Suối Hoa cho biết, Ở xã có 90% là người dân tộc Mường, có 3900 nhân khẩu, cuộc sống của bà con trước đây vốn gặp rất nhiều khó khăn, bà con không biết đầu tư trồng cây gì, nuôi con gì cho có hiệu quả kinh tế cao, hiểu biết về pháp luật cũng rất hạn chế. Những năm gần đây được sự quan tâm của Nhà nước tại các thôn, làng thì tình hình đã khác. Các tuyên truyền viên người dân tộc thiểu số chính là lực lượng nòng cốt giúp bà con giải bài toán thoát nghèo, tuyên truyền phổ biến cho người dân hiểu về pháp luật. Họ sâu sát cơ sở, hướng dẫn bà con áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng. Vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ về tuyên truyền viên Bùi Văn Kính, vị Phó Chủ tịch xã Suối Hoa cho biết, anh Kính là một cán bộ ưu tú, năng động, nắm được công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Kính hướng dẫn, tuyên truyền cho bà con hiểu biết về pháp luật xóa bỏ những hủ tục cũng như pháp luật trong công tác bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường.

Tuyên truyền viên luôn hăng hái, tích cực đến từng nhà để tuyên truyền cho bà con DTTS.
Tuyên truyền viên luôn hăng hái, tích cực đến từng nhà để tuyên truyền cho bà con DTTS.

Qua thực tế có thể nói các tuyên truyền viên luôn hăng hái, tích cực đi đầu trong xây dựng đảng, mô hình phát triển kinh tế, vận động bà con thôn làng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng địa phương đoàn kết, vững mạnh. Từ đó, đội ngũ tuyên truyền viên ngày càng đáp ứng tốt nhiệm vụ nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, góp phần đấu tranh chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; nắm bắt kịp thời tư tưởng, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của người dân; đưa thông tin định hướng của Đảng đến với người dân và giữ vững niềm tin của người dân với Đảng. Góp phần giúp đồng bào DTTS hiểu biết về pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo nhanh, bền vững tại địa phương.

Hoàng Tôn