Ngôi nhà chung của những loài rùa quý hiếm tại Cúc Phương

BVR&MT – Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương có diện tích 7.000m2, có 1.700 cá thể rùa gồm 22 loài bản địa và quý hiếm như rùa trán vàng, rùa sa nhân, rùa đầu to và rùa trung bộ đặc hữu của Việt Nam.

Rùa hộp trán vàng miền Bắc được nuôi dưỡng bán hoang dã tại Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các cá thể rùa con được sinh ra tại Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Rùa sa nhân Cúc Phương được nuôi dưỡng bán hoang dã tại Trung tâm. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các cá thể rùa con được sinh ra tại Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Rùa trung bộ đặc hữu của Việt Nam được nuôi dưỡng bán hoang dã tại trung tâm. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Cán bộ trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương khám chữa bệnh cho rùa theo định kỳ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trứng của mỗi loại rùa đều được đánh số và ghi đầy đủ thông tin trước khi cho vào ấp. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Anh Đỗ Thanh Hào, Giám đốc Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương, kiểm tra trứng rùa và theo dõi qua sổ ghi chép. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Cán bộ trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương khám chữa bệnh cho rùa theo định kỳ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)