Nghiêm cấm cán bộ đi nộp, nhận kết quả thay cho chủ sử dụng đất

BVR&MT – Sau một loạt vụ việc liên quan đến tiêu cực tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở một số địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Ảnh minh hoạ: Thanh Tùng/TTXVN

Đáng chú ý, Sở nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đi nộp, nhận kết quả thay cho chủ sử dụng đất, tạo dư luận không tốt tại địa phương.

Cụ thể tại văn bản số 2052/STNMT-TTr ngày 18/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện và thành phố thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 4/12/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải để người đi nộp hồ sơ ký, ghi rõ họ tên; trường hợp nộp và nhận kết quả thay, phải có giấy ủy quyền theo quy định… Đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cán bộ tiếp nhận kiểm tra đầy đủ thông tin về nguồn gốc, thời điểm, quy hoạch sử dụng đất… để tránh tình trạng hồ sơ trả đi, trả lại nhiều lần. Với các hồ sơ không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ tiếp nhận báo cho UBND cấp huyện để trả lời người dân theo đúng thẩm quyền…

Trước đó từ ngày 28/6-15/7/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai và các đơn vị liên quan. Kết quả phát hiện nhiều vấn đề tồn tại như: không đồng bộ về thời gian giải quyết giữa hồ sơ giấy và trên phần mềm; thiếu chữ ký của người nộp, không thực hiện công tác giao, nhận, lưu các liên của phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đơn đăng ký biến động tại mục người tiếp nhận không ghi thông tin người ký; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người không phải là chủ sử dụng đất mà không có giấy ủy quyền…

Theo Thông báo số 263/TB-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường, đã có tới 376 bộ hồ sơ do cán bộ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai và các đơn vị liên quan đi nộp, nhận kết quả thay cho chủ đất mà không có giấy ủy quyền. Cụ thể, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai có 143 hồ sơ, trong đó có trường hợp một nữ nhân viên của Chi nhánh này nhận tới 34 hồ sơ; cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nhận 5 hồ sơ; cán bộ các phòng, ban của UBND huyện nhận 21 hồ sơ; cán bộ công chức các xã, thị trấn nhận 22 hồ sơ, trong đó có cả lãnh đạo UBND thị trấn Mađaguôi và xã Đạ Oai… Đáng chú ý, tại thị trấn Mađaguôi và xã Đạ P’Loa, thị trấn Đạ M’ri, một số cá nhân đi nộp, nhận kết quả thay cho chủ đất mà không có giấy ủy quyền.

Trước đó, ngày 14/8/2022, phóng viên TTXVN đã đưa tin Công an huyện Lâm Hà thực hiện quyết định khởi tố bị can 4 cán bộ, trong đó bắt tạm giam 3 người do sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương này. Trong 4 bị can trên có hai bị can là nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà, một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và một cán bộ địa chính xã. Lâm Hà là một trong những địa phương có tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vi phạm các quy định của pháp luật, phải thu hồi cao nhất toàn tỉnh.