Ngày Quốc tế về rừng 2022: “Rừng và sản xuất, tiêu dùng bền vững”

BVR&MT – Chủ đề của Ngày quốc tế về rừng 2022 là “Rừng và sản xuất, tiêu dùng bền vững” nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò không thể thay thế của rừng trong tất cả các hoạt động sản xuất và tiêu dùng của con người, từ đó thúc đẩy các quốc gia chú trọng bảo vệ nguồn tài nguyên dễ tái tạo này gắn liền việc quản lý và phát triển rừng bền vững.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm nhựa đang được cảm nhận mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự gia tăng của dịch vụ mua sắm trực tuyến và giao thực phẩm cho phép chúng ta đặt bất cứ thứ gì đến tận nhà, nhưng với chi phí thấp và sự tiện lợi là thời trang nhanh dựa trên nhựa và khối lượng lớn bao bì không thể phân loại được.

Chủ đề Ngày Quốc tế về Rừng năm 2022 là “Rừng và sản xuất, tiêu dùng bền vững”.

Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ mô hình tiêu thụ tuyến tính “mua, sử dụng và thải bỏ” này cũng như là chìa khóa để đạt được các mục tiêu giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Sợi từ rừng có thể sản xuất các sản phẩm thời trang và bao bì sáng tạo sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững hơn trong một nền kinh tế sinh học tuần hoàn.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu sẽ đánh dấu Ngày Quốc tế về Rừng 2022 vào ngày 21 tháng 3 bằng một sự kiện trực tuyến tập trung vào cách các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực dệt may thời trang và bao bì đang hình thành mối quan hệ bền vững giữa rừng và các mô hình sản xuất vòng tròn để giảm phát thải carbon, chất thải và ô nhiễm nhựa trong nền kinh tế toàn cầu.

Các chuyên gia sẽ chia sẻ các phương pháp tiếp cận sáng tạo để đưa nền kinh tế vòng tròn vào chuỗi cung ứng, thảo luận về các ý tưởng mới và đặt các câu hỏi quan trọng về (quá mức) tiêu dùng và mối quan hệ của chúng ta với thế giới tự nhiên, chẳng hạn như: Những ứng dụng sáng tạo của các sản phẩm làm từ sợi gỗ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là gì? Làm thế nào để sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm gỗ bền vững có thể giúp khử cacbon trong các ngành công nghiệp, chuyển đổi cách chúng ta (lại) sử dụng tài nguyên và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang lối sống bền vững hơn? Chúng ta có những lựa chọn nào để lựa chọn gỗ một cách khôn ngoan trong khi chăm sóc rừng của chúng ta trong bối cảnh khí hậu thay đổi nhanh chóng?

Hậu Thạch