Ngày nước thế giới: Thúc đẩy sự thay đổi

BVR&MT – Năm ngoái, Ngày Nước Thế giới có chủ đề là “Nước ngầm” (Ground water). Năm nay chủ đề mới được lựa chọn là thúc đẩy sự thay đổi để giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường.