Ngày động vật hoang dã thế giới 2022: “Phục hồi các loài chính là để phục hồi hệ sinh thái”

BVR&MT – Chủ đề Ngày động vật hoang dã thế giới năm nay sẽ tập trung nhấn mạnh tình trạng bảo tồn của một số loài động thực vật hoang dã cực kỳ nguy cấp và thúc đẩy các cuộc thảo luận hướng tới việc hình dung và thực hiện các giải pháp để bảo tồn chúng.

Chủ đề của Ngày động vật hoang dã thế giới 2022 là “Phục hồi các loài chính là để phục hồi hệ sinh thái”.

Ngày 20 tháng 12 năm 2013, tại phiên họp thứ 68, Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) đã tuyên bố ngày 3 tháng 3 – ngày ký Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp ( CITES ) năm 1973 – là Ngày động vật hoang dã thế giới của Liên hợp quốc. Nghị quyết của UNGA cũng chỉ định Ban Thư ký CITES là người hỗ trợ cho việc toàn cầu tuân thủ ngày đặc biệt này đối với động vật hoang dã theo lịch của Liên hợp quốc. Kể từ đó tới nay Ngày Động vật hoang dã thế giới 3/3 đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng nhất trên toàn cầu dành riêng cho động vật hoang dã.

Theo dữ liệu từ Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) về các loài bị đe dọa, hơn 8.400 loài động vật và thực vật hoang dã đang bị đe dọa nghiêm trọng, trong khi gần 30.000 loài khác được coi là có nguy cơ tuyệt chủng hoặc dễ bị tổn thương. Dựa trên những ước tính này, người ta cho rằng hơn một triệu loài đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Sự mất mát liên tục của các loài, môi trường sống và hệ sinh thái cũng đe dọa tất cả sự sống trên Trái đất, bao gồm cả chúng ta. Mọi người ở khắp mọi nơi dựa vào động vật hoang dã và các nguồn tài nguyên dựa trên đa dạng sinh học để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, từ thực phẩm, đến nhiên liệu, thuốc men, nhà ở và quần áo. Hàng triệu người cũng dựa vào thiên nhiên như nguồn sinh kế và cơ hội kinh tế của họ.

Do đó, vào năm 2022, Ngày động vật hoang dã thế giới sẽ thúc đẩy cuộc tranh luận hướng tới nhu cầu cấp thiết phải đảo ngược số phận của các loài đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất, để hỗ trợ việc phục hồi môi trường sống và hệ sinh thái của chúng và thúc đẩy nhân loại cần chú trọng phát triển bền vững và hài hòa với thiên nhiên.

Hậu Thạch