Ngành nông nghiệp hướng đến mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD

BVR&MT -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sáu tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 19,4 tỷ USD, tăng 12%; thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,9 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa.

Đây là tiền đề, tạo đà để nông nghiệp hướng đến mục tiêu cả năm đạt mức tăng trưởng 3,5%, và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 40 tỷ USD.

Vì vậy để đạt mục tiêu đề ra, các ngành hàng nông, lâm, thủy sản phải bám sát mục tiêu tăng trưởng để tổ chức sản xuất, chủ động thực hiện xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Ngoài việc quan tâm, giữ vững thị trường truyền thống, cần chú trọng phát triển các thị trường mới có nhiều dư địa, như các thị trường khu vực ASEAN, nghiên cứu thị trường Ấn Độ và những phân khúc thị trường mới để phục vụ chiến lược chung về hàng hóa của Việt Nam, trong đó có nông sản…