Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới

BVR&MT – Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có chiều dài đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc là 277,556 km. Vì vậy, công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh nói chung và người dân vùng biên giới nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đường biên giới tiếp giáp giữa Hà Giang với Trung Quốc có địa hình hiểm trở, phức tạp.

Tỉnh Hà Giang được tiếp giáp với tỉnh Vân Nam và một phần của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Riêng Hà Giang có một cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) – Thiên Bảo ( Trung Quốc) và 2 cặp cửa khẩu phụ là Phó Bảng (huyện Đồng Văn, Hà Giang) – Đồng Cán ( Trung Quốc) và cặp cửa khẩu Săm Pun (huyện Quản Bạ, Hà Giang) – Điền Bồng (Trung Quốc).

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ đường biên giới nói riêng và thông thổ Quốc gia nói chung, vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ Quốc gia trên địa bàn Hà Giang năm 2018.

Tại Hội nghị, các cơ quan chức năng của Trung ương như Bộ đội Biên phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đã phát biểu các nội dung về tình hình, kết quả của công tác bảo vệ đường biên giới, mốc giới, hiện trạng và kết quả của công tác tuần tra biên giới đơn phương và song phương; kết quả kiểm tra, kiểm soát quá trình xuất nhập cảnh, tình trạng buôn bán người qua tuyến biên giới giữa Hà Giang với Trung Quốc; chủ trương và chính sách của Đảng trong công tác quản lý đường biên giới trên bộ và trên biển; công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc; công tác quản lý lao động trên tuyến biên giới và giải pháp nâng cao chất lượng của phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trên tuyến biên giới….

Bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Qua gần 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc, công tác quản lý đường biên giới của Hà Giang đã dần đi vào ổn định. Nhưng trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trong khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay thì công tác quản lý đường biên giới của Hà Giang cần phải nâng cao tính chủ động và linh hoạt nhằm đáp ứng tốt những yêu cầu đặt ra.

Phạm Văn Phú