Nam Sách (Hải Dương): Công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 747/QĐ-TTg công nhận huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Nam Sách được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo huyện Nam Sách tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn (NTM) mới.

Đây là kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Nam Sách đã nỗ lực phấn đấu thực hiện trong những năm qua, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; tạo động lực to lớn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Nam Sách ngày càng phát triển mạnh giàu.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Nam Sách đã huy động được nhiều nguồn lực, trong đó người dân tích cực tham gia hiến đất, hiến công trình, đóng góp kinh phí. Các địa phương đã thực hiện được hàng loạt các công trình: Mở rộng, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông – thủy lợi nội đồng, công trình xã hội, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch, xử lý rác thải…

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã đạt được một số kết quả nổi bật: 100% tuyến đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm với tổng chiều dài lên tới 465 km đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 60/62 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 100% thôn, khu dân cư có quy hoạch quỹ đất và xây dựng nhà văn hóa và các sân thể thao phục vụ nhu cầu nhân dân.

Các địa phương đã hình thành và tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, tập trung với quy mô lớn gắn với xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 51 triệu đồng/người; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,14%.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến năm 2019, 100% số xã trên địa bàn huyện Nam Sách được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM

Hoàng Tôn