Nam Định: Cấp gần 387 tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn

BVR&MT – Liên quan đến việc khắc phục hậu quả dịch tả lợn châu Phi, báo cáo tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 18 vừa kết thúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết cùng với việc bố trí một lượng lớn kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại…

Dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi ở Nam Định.

Cụ thể, theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị, trong năm 2019, dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và người chăn nuôi ở địa phương. Đến ngày 5/12/2019, toàn tỉnh đã có gần 270 nghìn con lợn (chiếm gần 35% tổng đàn lợn của tỉnh) bị tiêu hủy; tổng trọng lượng lợn tiêu hủy khoảng 14.500 tấn (chiếm gần 10% tổng sản lượng thịt lợn của tỉnh); kinh phí ngân sách nhà nước phải chi để hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi bị thiệt hại của tỉnh ước tính trên 560 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ từ Trung ương, UBND tỉnh Nam Định đã thu xếp thêm các nguồn ngân sách của địa phương để thực hiện hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi lợn theo quy định. Cụ thể, đến nay, UBND tỉnh đã cấp 3 đợt kinh phí cho các huyện, thành phố để thực hiện việc hỗ trợ thiệt hại tới người chăn nuôi. Tổng kinh phí đã cấp của 3 đợt là 386,8 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Đình Nghị, cặc dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện việc hỗ trợ theo đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, đảm bảo công khai, minh bạch; không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn có địa phương để xảy ra sai phạm, phải xử lý hình sự.

Từ thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các huyện, thành phố trong tỉnh thời gian tới một mặt cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi; chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của số liệu báo cáo, về mức giá, số lượng lợn tiêu hủy, mức kinh phí đề nghị hỗ trợ; mặt khác phải thực hiện nghiêm việc công khai kinh phí hỗ trợ trên Đài phát thanh xã và tại các thôn, xóm; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm..