Năm 2025: 100% đồng bào dân tộc được tiếp cận đầy đủ thông tin y tế, giáo dục

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 414/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” ngày 12/04/2019.

Trạm y Tế xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn trong cả nước, với mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu đến năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 80% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và thị trường; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin, kiến thức về y tế, phòng chống các bệnh đặc thù.

Xem thêm:

Cấp kinh phí 350 triệu đồng tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về giảm nghèo

Hà Nội: Giám sát công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Hết năm 2025, 100% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục và khoa học công nghệ, thị trường.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng xây dựng lộ trình hoàn thiện bộ dữ liệu về dân tộc thiểu số Việt Nam, xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin thuận lợi trên thiết bị di động thông minh để hỗ trợ phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn thiện thư viện điện tử về công tác dân tộc.

Văn Trì