Năm 2018, hơn 7,2 nghìn doanh nghiệp sẽ bị thanh tra thuế

BVR&MT – Tổng cục Thuế vừa giao Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018.

Năm 2018 ngành Thuế sẽ thanh tra thuế 7.227 doanh nghiệp.

Theo kế hoạch của Tổng cục Thuế, năm 2018 ngành Thuế sẽ thanh tra thuế 7.227 doanh nghiệp; kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 81.914 cuộc.

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai địa phương có số doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế lớn nhất cả nước với hơn 100 nghìn doanh nghiệp mỗi thành phố, do vậy số doanh nghiệp bị thanh tra của Cục Thuế hai thành phố này đứng đầu cả nước. Cụ thể, Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện thanh tra 1.226 doanh nghiệp và 17.324 cuộc kiểm tra; Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thanh tra 1.556 doanh nghiệp và 22.433 cuộc kiểm tra.

Ngoài ra, một số tỉnh có điều tiết về ngân sách trung ương được giao nhiệm vụ kiểm tra trung bình từ 1.000 cuộc đến trên hơn 2.500 cuộc. Cụ thể, Cục Thuế Quảng Ninh là 1.167 cuộc, Cục thuế Bà Rịa – Vũng Tàu là 1.383 cuộc, Cục Thuế Hải Phòng là 2.087 cuộc, Cục Thuế Bình Dương là 2.467 cuộc,Cục Thuế Đà Nẵng là 2.493, Cục thuế Đồng Nai là 2.546 cuộc…

Tổng cục Thuế yêu cầu, căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các cục thuế giao chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra cụ thể đối với từng phòng thanh tra, kiểm tra thuế và phê duyệt kế hoạch kiểm tra thuế năm 2018 tới từng chi cục thuế.