Năm 2017, cả nước cấp được 2.815 giấy phép tài nguyên nước

BVR&MT – Theo Cục quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), năm 2017 cả nước đã cấp được 2.815 giấy phép tài nguyên nước các loại, trong đó cấp mới 87%, gia hạn 13% giấy phép.

Ảnh minh họa.

Cùng với đó, Cục đã cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 1.195 giấy phép (chiếm 42%), khai thác sử dụng nước mặt 243 giấy phép (chiếm 9%), thăm dò nước dưới đất 237 giấy phép (chiếm 8%), khai thác sử dụng nước dưới đất 1.031 giấy phép (chiếm 37%), hành nghề khoan nước dưới đất 109 giấy phép (chiếm 4%).

Tính đến ngày 15/12/2017, đã có 13 tỉnh thực hiện phê duyệt tiền cấp quyền tính tiền khai thác tài nguyên nước (Thái Bình, Ninh Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kum Tum, Đồng Tháp, Kiên Giang) đối với tổng số 801 chủ giấy phép. Các địa phương còn lại đang thực hiện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân để tiến hành kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, một số địa phương đã tổng hợp tổ chức cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước; hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước. Theo số liệu thống kê, có tổng số 278 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 2.635 cơ sở. Tổng số tiền phạt thu về cho ngân sách nhà nước gần 17 tỷ đồng. Một số địa phương đã triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra như: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Khánh Hòa, Kon Tum, Bình Dương, Tiền Giang và Cà Mau.

Cũng theo Cục quản lý Tài nguyên nước, năm 2017 cả nước có 21 tỉnh, thành phố đã thực hiện xây dựng danh mục hành lang bảo vệ tài nguyên nước, trong đó 15 tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ tài nguyên nước (TP Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp và Bạc Liêu); 03 tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt (TP Hà Nội, Yên Bái và Đăk Lăk); 03 tỉnh đang xây dựng Đề cương (Hà Tĩnh, Cần Thơ, Sóc Trăng).

Năm 2018, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước, Cục sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi để bảo đảm các cơ chế, chính sách về bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước tổng hợp, tiết kiệm, hiệu quả được triển khai trên thực tế, nhất là các cơ chế mới như thiết lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, xử lý vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong khai thác tài nguyên nước… theo quy định của pháp luật.