Mường Khương: Gần 500 nghìn cây giống chuẩn bị trồng rừng

BVR&MT – Theo thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, đến nay đã có gần 500 nghìn cây giống các loại được gieo ươm phục vụ công tác trồng rừng năm 2016.

Người dân chuẩn bị cây giống phục vụ trồng rừng.

Trong đó, có 70 nghìn cây giống mỡ, 2 nghìn cây hồi, gần 300 nghìn cây sa mộc và 150 nghìn cây xoan. Đơn vị cũng chuẩn bị hơn 7.200 kg hạt trẩu và 138kg hạt xoan ta.

Theo đánh giá của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, cây giống hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Để đảm bảo chất lượng khi xuất vườn, cây sẽ được kiểm tra chặt chẽ về chiều cao, kích thước, tuổi…

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Mường Khương đã trồng được 40ha rừng phòng hộ, đạt 20% so với kế hoạch. Đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ đang chuẩn bị các điều kiện như thiết kế, lập hồ sơ cho các hoạt động lâm sinh để phục vụ cho công tác trồng rừng tập trung bắt đầu từ tháng 8/2016.

Theo kế hoạch, năm 2016, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Khương trồng 200ha rừng phòng hộ và 110 ha rừng sản xuất.