Mua bán cổ phiếu “chui”, ông Trần Ngọc Bê bị phạt gần 1 tỉ đồng

BVR&MT – Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định xử phạt gần 1 tỉ đồng đối với ông Trần Ngọc Bê vì không công bố thông tin về việc dự kiến mua, bán cổ phiếu VPBank.

Ngày 23/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Ngọc Bê, địa chỉ: Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 940.350.000 đồng (chín trăm bốn mươi triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 2, khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (ông Trần Ngọc Bê là người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán: VPB) mua 1.481.200 cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 01/2021, mua 1.880.700 cổ phiếu VPB trong tháng 02/2021, mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 03/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 04 tháng, quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Được biết, ông Trần Ngọc Bê là người có liên quan đến một lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Sơn Tinh