Mù Cang Chải: Giữ rừng từ gốc, chính sách tạo động lực phát triển rừng

BVR&MT – Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, hàng năm, Chi bộ Ban quản lý (BQL) Rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn làm tốt công tác trồng rừng, giao khoán bảo vệ rừng (BVR), thực hiện Đề án quản lý cây thảo quả, sơn tra gắn với phát triển kinh tế đồi rừng; làm tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng…

Bí thư Chi bộ bản Lả Khắt – Hảng A Lu (bên trái) cùng cán bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện kiểm tra công tác PCCCR tại bản Lả Khắt.

Trên đường đi kiểm tra công tác quản lý, BVR và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) tại bản Lả Khắt, xã Nậm Khắt, đồng chí Nguyễn Tư Khoa – Bí thư Chi bộ, Giám đốc BQL Rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải trao đổi nhanh: “Chi bộ BQL Rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải trực thuộc Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, hiện có 33 đảng viên, chiếm 56,9% tổng số cán bộ, viên chức người lao động trong đơn vị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, hàng năm Chi bộ luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, triển khai, quán triệt học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo kế hoạch hàng năm được giao”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ BQL Rừng phòng hộ huyện đã phối hợp với các ngành làm tốt công tác tham mưu trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời phối hợp với các xã, thị trấn, lực lượng kiểm lâm huyện xuống từng thôn, bản tuyên truyền Luật Quản lý BVR; tập huấn, hướng dẫn nhân dân trồng, chăm sóc, BVR, làm đường băng cản lửa PCCCR trong mùa khô hanh. Từ đó nhận thức của người dân sống ở gần rừng đã được nâng lên, các hộ dân tích cực tham gia quản lý, BVR.

Bí thư Chi bộ bản Lả Khắt, xã Nậm Khắt – thành viên Tổ BVR bản Lả Khắt Hảng A Lu cho hay: “Hiện nay, Tổ BVR bản Lả Khắt do anh Thào A Phềnh làm Tổ trưởng ký hợp đồng nhận khoán BVR với BQL Rừng phòng hộ huyện trên 574,3 ha từ năm 2012 với 120 hộ trong bản tham gia. Hàng tháng, Tổ trưởng xây dựng kế hoạch, lên lịch phân công các hộ luân phiên tuần tra để ngăn chặn các đối tượng làm nương rẫy, vào rừng khai thác lâm sản trái phép. Trong mùa khô hanh kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt 24/24 giờ BVR không để xảy ra các vụ cháy rừng do canh tác nương rẫy.

Các thành viên trong tổ BVR của bản rất vui vì tiền khoán BVR đã tăng lên 720.000 đồng/ha năm 2020. Từ năm 2018 đến 2020, sau khi nhận tiền khoán BVR về, bản tổ chức họp trích lại một phần kinh phí mua xi măng, cát sỏi bê tông hóa được 1,8 km đường vào các khu dân cư giúp đi lại thuận tiện hơn. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay khi Tổ BVR bản Lả Khắt ký hợp đồng khoán BVR với BQL Rừng phòng hộ huyện đã ngăn chặn kịp thời một số vụ canh tác nương rẫy trái phép, khai thác lâm sản trái phép, vi phạm các quy định về phòng cháy, không để xảy ra một vụ cháy rừng nào trên diện tích ký hợp đồng với BQL Rừng phòng hộ huyện…”.

Đến hết năm 2020, tổng diện tích rừng khoán quản lý, bảo vệ do BQL Rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải quản lý là trên 53.097 ha, tăng hơn 5.217 ha so với năm 2015. Trong đó, BVR tự nhiên phòng hộ tại huyện Mù Cang Chải hơn 33.500 ha, rừng trồng phòng hộ gần 14.000 ha; BVR tự nhiên tại huyện Văn Chấn trên 5.575 ha, rừng trồng phòng hộ 170,77 ha.

Toàn bộ số diện tích trên đã được ký hợp đồng giao khoán cho các nhóm hộ dân sinh sống ở 14 xã, thị trấn trong huyện quản lý, bảo vệ, đạt 110,8% so với Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác trồng rừng được Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, BQL Rừng phòng hộ huyện đã triển khai trồng mới được 3.174 ha rừng, đạt 126,9% so với Nghị quyết Chi bộ, trong đó trồng rừng phòng hộ được 650 ha, trồng rừng sản xuất 895 ha, trồng bổ sung cây sơn tra vào rừng tự nhiên nghèo kiệt 600 ha; trồng thay thế 167,9 ha…

Cùng với công tác phát triển vốn rừng, giao khoán BVR, BQL Rừng phòng hộ huyện đã làm tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng kịp thời cho các nhóm hộ nhận khoán bảo vệ hơn 47.522 ha, trong đó rừng trồng phòng hộ gần 14.000 ha, rừng tự nhiên là hơn 33.535 ha; diện tích còn lại do Hạt Kiểm lâm huyện và chính quyền 13 xã thực hiện chi trả.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR trong nhiệm kỳ qua, ngay sau khi Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ BQL Rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, quyết tâm lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.