Mobifone Đồng Tháp ủng hộ Quỹ vì người nghèo 500 triệu đồng

BVR&MT – Ngày 22/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Mobifone Đồng Tháp đã ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh vận động và được Mobifone Đồng Tháp ủng hộ 500 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo” Tỉnh, để thực hiện chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng, như xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự; trao 271 suất học bổng (mỗi suất 01 triệu đồng) cho học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn; trao xe đạp cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự.

Trần Thắng