Mo Mường của Phú Thọ vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

BVR&MT – Bộ VH,TT&DL vừa công bố quyết định ghi danh 14 di sản vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Trong số 14 di sản được ghi danh lần này, Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập- tỉnh Phú Thọ được ghi danh.

Trình diễn chiêng Mường – một trong những hoạt động của phần hội trong nghi lễ Mo Mường.

Mo Mường là di sản văn hóa quý của đồng bào dân tộc Mường. Đó là loại hình nghi lễ gắn liền với các nghi thức tín ngưỡng do thầy Mo thực hiện. Con người từ khi sinh ra, lớn lên đến lúc qua đời phải trải qua nhiều sự kiện lớn, trong các sự kiện đó luôn có sự hiện diện của mo. Trong các bài văn vần, thơ mo chứa nhiều câu chuyện cổ, truyền thuyết dân gian, thần thoại, sử thi. Các câu chuyện đó phản ánh lịch sử, giải thích sự vật, hiện tượng trong cuộc sống thời xa xưa. Hiện nay, Mo Mường được sử dụng chủ yếu trong các tang lễ hay nghi thức cầu sức khỏe, bình an của người Mường.

Thống kê của Cục Di sản văn hóa, Bộ VH,TT&DL, di sản Mo Mường hiện có tại các tỉnh, thành phố như: Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, Đắk Lắk và Hà Nội.