Lưu vực Mê Công trước thách thức BĐKH và phát triển thủy điện trên dòng chính

Là một trong những lưu vực có đa dạng sinh học cao nhất thế giới, song hạ lưu Mê Công đang đứng trước nhiều thách thức trước tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động phát triển, đặc biệt là các dự án thủy điện trên dòng chính Mê Công. Ngoài 7 dự án đập đã hoàn thành ở phía thượng nguồn, 11 con đập đang và sẽ được xây dựng ở hạ lưu Mê Công  dự kiến sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với nguồn phù sa, thủy sản, chất lượng nước và đa dạng sinh học… của dòng sông.

Nhằm tạo diễn đàn chia sẻ thông tin và quan điểm về các thách thức hiện tại đối với lưu vực sông Mê Công, Tổ chức Sông ngòi Quốc tế (International Rivers – IR), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Liên minh Cứu sông Mê Công (Save the Mekong coliation – StM) và Diễn đàn Môi trường Mê Công (MEF) phối hợp tổ chức Diễn đàn “Lưu vực Mê Công trước thách thức bảo vệ người dân và hệ sinh thái trong bối cảnh nhiều biến động” tại Cần Thơ từ ngày 20-23/03/2018.

Quang cảnh Diễn đàn

Sự kiện quy tụ nhiều đại diện cộng đồng của các quốc gia hạ lưu vực sông Mê Công cùng các cơ quan hữu quan và các nhà khoa học tham dự, trong đó các đại diện cộng đồng chia sẻ nhiều về những thay đổi đối với hệ sinh thái sông Mê Công, tác động của sự thay đổi này đối với sinh kế và cuộc sống của người dân cũng như đề xuất của cộng đồng đối với các nhà hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng thảo luận về các triển vọng năng lượng và đề xuất, khuyến nghị hướng đến sự phát triển bền vững và công bằng trên lưu vực.

PV

CHIA SẺ