Lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Thực hiện cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Cao Bằng đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Cao Bằng tham gia giúp người dân địa phương làm đường phát triển hệ thống giao thông nông thôn.

Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa xã hội của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn với các phong trào thi đua của Quân đội. Theo đó, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã thường xuyên chỉ đạo các Ban CHQS huyện, thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, rà soát các tiêu chí chưa hoàn thành ở cơ sở để có phương án hỗ trợ. Trong đó, nội dung trọng tâm được xác định đó là hỗ trợ địa phương xây dựng, nâng cấp, tu sửa các công trình cộng đồng, đường giao thông nông thôn; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách ổn định cuộc sống… Theo thống kê, từ khi triển khai thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT tỉnh Cao Bằng đã tham gia xây dựng nông thôn mới ở 92 xã; tuyên truyền, vận động cho trên 17 vạn lượt nhân dân, đồng bào dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc; giúp nhân dân lợp lại gần 300 nhà bị tốc mái do mưa bão; tu sửa, nâng cấp và làm mới trên 250 km đường giao thông liên thôn, xã; 320km kênh mương nội đồng; tham gia giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu 140ha… với tổng số trên 97 nghìn ngày công.

Đặc biệt, song song với việc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, bám sát đặc điểm địa phương, LLVT tỉnh Cao Bằng còn tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp vận động, hướng dẫn người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai xây dựng nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; lựa chọn cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao đưa vào sản xuất như: mô hình trồng cây ăn quả tại huyện Trà Lĩnh; mô hình trồng lúa nếp ở huyện Phục Hòa; mô hình chăn nuôi trâu bò sinh sản ở huyện Bảo Lâm… Hiệu quả tích cực từ các mô hình nói trên đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Chỉ tính riêng trong năm 2017 và Quý I năm 2018, các đơn vị đã hướng dẫn nhân dân trồng 1,9 ha giống lúa nước theo phương thức canh tác mới SRI, trồng 2,4 ha cỏ voi; 5,2 ha hoa màu; giúp đỡ người dân địa phương xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, hỗ trợ con giống, làm vườn rau cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh…

Cùng với các hoạt động xây dựng nông thôn mới, Bộ CHQS tỉnh còn chú trọng tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận quần chúng nhân dân, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh từ cơ sở. Theo đó, các cơ quan, đơn vị quân sự các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội địa phương khảo sát, phân loại lập kế hoạch phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, không có điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh nông thôn. Trong năm 2017, đã giúp đỡ 62 tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trong việc ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động, củng cố sổ sách, hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên mới và dự sinh hoạt, tổng kết, đại hội được 26 tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn đóng quân. Thường xuyên duy trì hoạt động có hiệu quả 41 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quân sự địa phương…

Theo đồng chí Đại tá Ngân Bá Đinh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, bám sát những nội dung và Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, các cơ quan, đơn vị và LLVT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc bằng những công trình, việc làm thiết thực, hiệu quả giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nội dung hoạt động của LLVT tỉnh Cao Bằng đã tập trung vào hỗ trợ các địa phương thực hiện một số tiêu chí chủ yếu như: Tiêu chí về giao thông; tiêu chí về thủy lợi; tiêu chí về trường học; tiêu chí về nhà văn hóa; tiêu chí về nhà ở dân cư; tiêu chí về y tế; tiêu chí về môi trường; tiêu chí về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội…

Có thể nói, với những việc làm thiết thực, cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của LLVT tỉnh miền núi Cao Bằng đã thực sự lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân dân tộc trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Hiệu quả từ cuộc vận động còn tạo động lực mới, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của các đơn vị; góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết quân – dân. Không chỉ trực tiếp giúp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ diện mạo nông thôn vùng cao, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” với những hiệu quả thiết thực còn khẳng định rõ hơn vai trò của LLVT tỉnh Cao Bằng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.