Luật sư với bạn đọc: Thủ tục xin cấp GCN quyền sử dụng đất rừng sản xuất

BVR&MT – Độc giả hỏi: Gia đình tôi được Nhà nước giao quản lý 3 ha đất rừng sản xuất, mới chỉ có giấy tờ về giao đất thôi, nay gia đình tôi muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất rừng trên được không? Nếu có thì gia đình tôi cần phải nộp những khoản phí gì?

Luật sư Công ty Luật TGS trả lời:

Về việc gia đình bạn có được phép làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ?

Căn cứ điều 33, Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng). Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng có một trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền sở hữu:

“1.Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất

2.Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng”.

Như vậy, nếu gia đình bạn có những giấy tờ về bàn giao rừng sản xuất là rừng trồng thì hoàn toàn có thể tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất rừng sản xuất mà gia đình bạn được giao trước đó.

Các khoản lệ phí khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng

  • Lệ phí địa chính: Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu phù hợp, đảm bảo nguyên tắc
  • Tiền sử dụng đất: tùy trường hợp, mà bạn phải nộp tiền sử dụng đất:
  • Việc nộp tiền sử dụng đất được thực hiện theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP.
  • Lệ phí trước bạ:

+ Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng) = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng) x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

+ Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ % đối với nhà, đất là 0.5%.

+ Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá do UBND cấp tỉnh ban hành.

  • Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: Không quá 1.500 đồng/m2.
  • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất  Không quá 7.500.000 đồng/hồ sơ.
Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Giám Đốc Hãng Luật TGS LawFirm

Địa chỉ: Số 9 Ngách 6A – Ngõ 6 – Phạm Văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Số di động: 0918 368 772

Email: contact@newvisionlaw.com.vn