Luật sư trả lời bạn đọc: Khi có nhiều người thừa kế thì sổ đỏ đứng tên ai?

BVR&MT – Độc giả hỏi: Gia đình tôi có hai anh em và mẹ, bố tôi mất năm 2016 và để lại cho hai anh em tôi mảnh đất 310m2 và căn nhà 75m2. Đến cuối năm, các cô ở bên nội tranh chấp và đưa ra tòa kiện đòi phân chia mảnh đất mà bố tôi để lại. Theo như trong bản án thì cả 03 mẹ con đều có quyền sử dụng đối với diện tích đất trên. Nay tôi muốn làm sổ đỏ thì ai có quyền đứng tên?

Ảnh minh họa.

Luật sư Công ty Luật TGS trả lời:

Theo quy định của Luật đất đai 2013 quy định về trường hợp được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất như sau:
“Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:
…..
c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;”

Do đó, bạn thuộc vào trường hợp đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về việc ai là người đứng tên sẽ được xác định như sau: Trong trường hợp có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận, hoặc nếu gia đình chỉ muốn cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn được nhưng trên giấy chứng nhận đó vẫn phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất (những người đồng thừa kế).

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
…..
2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

Như vậy gia đình bạn hoàn toàn có thể làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trường hợp này cả ba mẹ con cùng được hưởng thừa kế thì cả ba người cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

LS. Nguyễn Văn Tuấn
Trưởng VP Luật TGS