Luật sư trả lời bạn đọc: Những đối tượng được giao rừng không thu tiền sử dụng?

BVR&MT – Độc giả hỏi: Theo như tôi được biết từ ngày 1/1/2019, Luật Lâm nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Vậy tôi muốn hỏi những đối tượng nào được giao rừng không thu tiền sử dụng?

Luật sư Công ty Luật TGS trả lời:

Luật Lâm nghiệp 2017 ra đời đánh dấu bước ngoặt khá đáng kể. Các quy định chặt chẽ hơn so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 trước kia, đồng thời nhà nước cũng có những ưu đãi hơn so với luật cũ trong vấn đề giao rừng và cho thuê rừng.

“Điều 16″. Giao rừng

1. Nhà nước giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng sau đây:

a) Ban quản lý rừng đặc dụng đối với vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên; khu bảo tồn loài – sinh cảnh; khu bảo vệ cảnh quan bao gồm rừng bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; rừng giống quốc gia; vườn thực vật quốc gia;

b) Tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp đối với rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, vườn thực vật quốc gia;

c) Ban quản lý rừng phòng hộ, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang đối với khu bảo vệ cảnh quan bao gồm rừng bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao xen kẽ trong diện tích rừng được giao;

d) Cộng đồng dân cư đối với khu rừng tín ngưỡng mà họ đang quản lý và sử dụng theo truyền thống;

đ) Tổ chức kinh tế, tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp trong nước đối với rừng giống quốc gia xen kẽ trong diện tích rừng được giao.

2. Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng sau đây:

a) Ban quản lý rừng phòng hộ, đơn vị vũ trang đối với rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển;

b) Tổ chức kinh tế đối với rừng phòng hộ xen kẽ trong diện tích rừng sản xuất của tổ chức đó;

c) Hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp trên địa bàn cấp xã nơi có rừng phòng hộ đối với rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển;

d) Cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trên địa bàn cấp xã nơi có rừng phòng hộ đối với rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư đó.

3. Nhà nước giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trên địa bàn cấp xã nơi có diện tích rừng; đơn vị vũ trang;

b) Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ đối với diện tích rừng sản xuất xen kẽ trong diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được giao cho ban quản lý rừng đó.”

Việc nhà nước giao rừng không thu tiền còn tùy thuộc vào từng loại hình rừng khác nhau mà có những điều kiện khác nhau. Nếu gia đình bạn có nhu cầu thuê rừng thì có thể xem xét quy định trên để xem gia đình mình có thuộc trường hợp được giao đất miễn tiền sử dụng hay không.

LS. Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Hãng Luật TGS.
Địa chỉ: Số 5, ngách 24, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, TP. Hà Nội – ĐT: 0918 368 772.
Email: contact@newvisionlaw.com.vn.