Loại sâm tốt nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

BVR&MT – Sâm Ngọc Linh là loài sâm quý hiếm chỉ có ở Việt Nam, được xếp vào 1 trong 4 loại sâm tốt nhất thế giới hiện nay (bên cạnh sâm Triều Tiên, sâm Trung Quốc và sâm Mỹ) với số lượng Saponin cao hơn nhiều lần so với các loại sâm khác.