Liên kết chăn nuôi bò

BVR&MT – Tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng đầu tư sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình và phát huy tinh thần đoàn kết giữa các hộ dân tại cộng đồng, là các yếu tố đã góp phần khẳng định tính hiệu quả bền vững của Tổ liên kết chăn nuôi bò buôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa (Gia Lai).

Người dân buôn Hiao, chăm sóc đàn bò của gia đình.

Tổ liên kết chăn nuôi bò buôn Hiao chính thức hoạt động vào giữa năm 2018 do bà Nay H’Blen, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Băh khởi xướng có 15 thành viên, với tổng số hơn 70 con bò sinh sản. Bà H’Blen cho biết: “Các hộ nuôi bò cùng nhau liên kết lại để đổi công, phân lịch thay nhau chăn thả bò cho nên tiết kiệm được khá nhiều công lao động, giúp các hộ thành viên trong tổ có đủ thời gian, công sức đầu tư cho trồng trọt”. Với vai trò là tổ trưởng, chị Ksor H’Nin đảm nhận việc phân chia lịch đổi công chăn nuôi cho các thành viên trong tổ. Mỗi tuần hai hộ thành viên chịu trách nhiệm chăn nuôi hằng ngày, hết phiên sẽ chuyển cho hai hộ tiếp theo, cứ thế xoay vòng, luân chuyển hằng tuần. Tham gia tổ chăn nuôi bò, các thành viên còn được hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất. Ðàn bò được đội ngũ thú y của xã chủ động tiêm phòng tập trung, đầy đủ. Tổ chăn nuôi cũng chú trọng phân công các thành viên trồng, chăm sóc cỏ, luân phiên cắt cỏ theo hộ để bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn bò.

Với những ưu điểm nổi trội, Tổ liên kết chăn nuôi bò buôn Hiao đã và đang duy trì hoạt động hiệu quả, phát huy các yếu tố tích cực trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, phù hợp đặc điểm tình hình của địa phương. Ðồng thời, mô hình này là cơ sở xây dựng ý thức liên kết phát triển sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Ðến nay, nhiều hộ dân tại các buôn trong xã Chư Băh như Chư Băh A, Bôn Bir cũng đã chủ động học hỏi kinh nghiệm của buôn Hiao, triển khai thành lập các tổ hộ chăn nuôi bò phù hợp nhu cầu thực tế, điều kiện sản xuất của hộ dân tại địa bàn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Băh Nay H’Blen khẳng định: “Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tìm hiểu nhu cầu, điều kiện của các hộ dân để phát triển, nhân rộng mô hình tổ chăn nuôi bò ở các buôn khác. Ðồng thời, Hội nghiên cứu thành lập tổ nông hội chăn nuôi cũng như xây dựng sản phẩm OCOP bảo đảm chất lượng”.