Liên hiệp hội Việt Nam: Phổ biến luật an ninh mạng

BVR&MT – Sáng 31/5, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã diễn ra buổi hội thảo Phổ biến Luật An ninh mạng, nhằm mục đích trao đổi, phổ biến về việc thực thi Luật An ninh mạng.

Hội thảo do GS.TS. Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát (Học viện Cảnh sát Nhân dân – Bộ Công an), TS. Đăng Vũ Cảnh Linh – Ủy viên Hội đồng Trung ương, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam làm chủ tọa, cùng sự có mặt của đại diện các cơ quan báo chí trực thuộc.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức trình bày về Luật An ninh mạng tại hội thảo.

Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ V, ngày 12/6/2018, với 86,86% đại biểu tán thành. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 với 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức đã trình bày, đưa ra những luận điểm về an ninh mạng trên toàn cầu, đồng thời làm rõ các khái niệm về Bảo vệ an ninh mạng, không gian mạng, cơ sở hạng tầng không gian mạng quốc gia, tội phạm mạng, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng… cũng như các chính sách của Nhà nước, các biện pháp xử lý theo quy định. Theo Thiếu tướng, không gian mạng là một lĩnh vực mới, có tác động sâu rộng vào mọi mặt của đời sống xã hội, các hành vi trên không gian mạng có thể xâm hại tới độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Toàn cảnh buổi hội thảo: Phổ biến Luật An ninh mạng.

Luật An ninh mạng không kiểm soát thông tin người dùng trên mạng

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cho biết tại hội thảo, Luật An ninh mạng không cấm người dân truy cập các trang mạng xã hội như: Facebook, Google, Youtube… Ngược lại, Luật An ninh mạng quy định các biện pháp bảo vệ về an ninh mạng cho người dân khi tham gia hoạt động trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, người nào sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện, Luật An ninh mạng đã có hiệu lực thi hành, các cơ quan báo chí trực thuộc hội, Liên hiệp hội Việt Nam cần nêu cao tinh thần tự giác hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các quy định về bảo mật dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước; ý thức, nhận thức của cán bộ có bước chuyển biến, thực hiện nghiêm quy định, quy trình bảo mật dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước, lưu trữ, bảo vệ tài liệu mật trên môi trường mạng.

Thạch Thảo – Văn Trì