Lập Quy hoạch Lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1611/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rừng thông Bản Áng – huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch nói trên với thành phần như sau: Chủ tịch Hội đồng – Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó chủ tịch Hội đồng – Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các thành viên Hội đồng bao gồm đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đại diện Ban Kinh tế Trung ương, đại diện các cơ quan của Quốc hội.

PGS.TS Triệu Văn Hùng, Chủ tịch VIFA.

Đặc biệt có sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành Lâm nghiệp Việt Nam là: PGS.TS Triệu Văn Hùng; GS.TS. Vương Văn Quỳnh ; PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi.

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, báo cáo Thủ tướng kết quả thẩm định để làm căn cứ xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Văn Trì (Tổng hợp).