Lập 4 đoàn kiểm tra đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên cả nước

BVR&MT – Theo Tổng cục Môi trường, nhằm thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019, Tổng cục sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa.

Theo đó việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phê duyệt tại Quyết định số 867/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2019. Tổng cục Môi trường dự kiến thành lập 04 đoàn kiểm tra với sự tham gia của Bộ TN&MT, UBND và các Sở TN&MT, Xây dựng, Tài chính của các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học liên quan.

Đại diện Tổng cục Môi trường cho biết, nội dung đánh giá quản lý nhà nước đối với chất thải rắn sinh hoạt là làm rõ việc địa phương có ban hành quy hoạch hay không, nếu có thì cần làm rõ nội dung quy hoạch, công nghệ xử lý, thực tế triển khai quy hoạch như thế nào, có đúng theo nội dung được duyệt không? Từ đó để đưa ra những đánh giá cụ thể, thiết thực.

Các đoàn kiểm tra sẽ làm việc với 63 tỉnh, thành phố theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thành phần đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị thuộc Tổng cục Môi trường phân chia thành 4 đoàn, trong mỗi đoàn có thành viên là lãnh đạo, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường và chịu sự chỉ đạo của Trưởng đoàn.

Các đoàn sẽ kiểm tra, lấy mẫu đối với 51 cơ sở đã có tên trong danh mục đã được Bộ phê duyệt. Các cơ sở khác trên địa bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, đánh giá. Đối với việc phát hiện vi phạm trong quá trình kiểm tra, các đối tượng đánh giá sẽ được tổng hợp lại, báo cáo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý.