Lào Cai: Yêu cầu nhà máy thủy điện Vĩnh Hà khắc phục tồn tại, vướng mắc với người dân địa phương

BVR&MT – UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản về việc khắc phục các tồn tại trong quá trình xây dựng và vận hành Nhà máy Thủy điện Vĩnh Hà tại xã thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà.

Cụ thể, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Quốc Tế  khắc phục các tồn tại trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện Vĩnh Hà trước ngày 10/12/2017 gồm hoàn trả  kinh phí để di chuyển dân, đền bù thiệt hại và có phương án lâu dài cảnh báo lũ lụt cho nhân dân khu vực, khắc phục ngay đối với những hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên Tỉnh lộ 160 do ảnh hưởng của việc xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện Vĩnh Hà.

UBND tỉnh giao cho Sở Công thương chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tập trung triển khai chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh Lào Cai tại thông báo số 354/TB – VPUBND ngày 12/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, theo dõi đôn đốc việc khắc phục, xử lý các nội dung nêu trên đối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Quốc Tế, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2017 để có căn cứ trả lời cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Hoàng Tưởng