Lào Cai: Vi phạm về môi trường Công ty Hiếu Hưng bị xử phạt 840 triệu

BVR&MT – UBND tỉnh vừa ban hình Quyết định số 113/QĐ-XPHC ngày 18/1/2024 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng.

Nhà máy sắn Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Hiếu Hưng tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Theo đó, UBND tỉnh xử phạt đối với Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng có địa chỉ tại thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Văn Bàn do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: (1) Thực hiện không đúng một trong các nội dung của Giấy phép môi trường, cụ thể: Theo Giấy phép môi trường số 216/GPMT-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh thì lưu lượng được phép xả thải lớn nhất của Dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu xã Tân An, huyện Văn Bàn do Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng làm Chủ đầu tư là 18,75M3/giờ. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra ngày 15/12/2023 của đoàn kiểm tra liên ngành, Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng đã thực hiện xả thải với lưu lượng 655,4m3/giờ; (2) Xả thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.800m3/ngày (24 giờ). Cụ thể, tổng lượng nước thải xả ra ngoài môi trường là 1.632,7m3.

Với các hành vi vi phạm hành chính nêu trên, sau khi xem xét xác tình tiết giảm nhẹ, cụ thể: Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng đã có biện phám ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm (đã tiến hành xây tường chịu lực để ngăn, bịt lại vị trí rò rỉ); tích cực phối hợp, giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính; UBND tỉnh đã xử phạt Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng số tiền là 840 triệu đồng.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục trong thời hạn 30 ngày kết từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng buộc phải trả kinh phí phân tích các mẫu nước thải số 01/KQPT/2024, số 02/KQPT/2024, số 03/KQPT/2024 cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.

Sơn Tinh