Lào Cai: Thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Sa Pa

BVR&MT – Thực hiện Văn Bản số 695/UBNN- VX ngày 24/2/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường công tác quản lý Du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách tham quan du lịch, đảm bảo vệ sinh trên địa bàn huyện, đặc biệt các xã có điểm du lịch. UBND huyện Sa Pa chỉ đạo thị trấn, các xã thực hiện việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

Về phía thị trấn Sa Pa, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, phân loại rác thải trên địa bàn, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành việc phân loại, đổ và tập kết rác không đúng nơi quy định.

Đối với các xã Tả Phìn, Tả Van, Loa Chải, Bản Hồ và ban quản lý Di tích huyện Sa Pa tiếp tục triển khai phương án thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt đã được UBND huyện Sa Pa phê duyệt tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 về việc phê duyệt phương án thu gom, vân chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại một số điểm tham quan Du lịch trên địa bàn huyện Sa Pa.

Đối với các điểm nằm ngoài phương án nhưng phát triển về du lịch, khu dân cư tập trung: Bố chí các hố chôn lấp rác tại khu vực tránh xa nguồn nước và xa dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, định kỳ mỗi tháng tổng chức 02 đợt ra quân tổng vệ sinh.

Các xã khác như: Xa Pả, Trung Chải, San Sả Hồ, Bản Khoang, Tả Giang Phìn, Hầu Thào, Sử Bán, Thanh Kim, Bản Phùng, Thanh Phú, Nậm Sài, Nậm Cang và xã Suối Thầu chủ động bố trí các hố chôn lấp rác thải tại khu vực, các hố chôn lấp phải tránh xa các nguồn nước và xa dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan, định kỳ mỗi tháng tổ chức 02 đợt ra quân tổng vệ sinh tại các điểm khu dân cư tập trung, dọc các trục đường giao thông trong xã.

Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về công tác bảo vệ môi trường, khẩn trương chủ động tìm kiếm, bố chí địa điểm bãi chôn lấp rác thải tại xã trình UBND huyện.

Chiến Hữu