Lào Cai: Thêm 16 xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế

BVR&MT – UBND tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định công nhận 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018.

Khám bệnh cho người dân tại Trạm y tế xã Tả Phìn (Sa Pa).

Theo đó, huyện Bắc Hà có 3 xã: Bản Liền, Lùng Cải, Thải Giàng Phố; huyện Bát Xát có 2 xã: Dền Thàng và Nậm Pung; huyện Bảo Yên có 3 xã: Xuân Hòa, Tân Dương, Tân Tiến; huyện Si Ma Cai có xã Cán Hồ; huyện Văn Bàn có 3 xã: Chiềng Ken, Nậm Xây, Thẩm Dương; huyện Mường Khương có 3 xã: Dìn Chin, La Pán Tẩn, Tả Gia Khâu; thành phố Lào Cai có phường Duyên Hải.

Như vậy, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 154/164 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 93,9%.

Trước đó, 138 xã được UBND tỉnh Lào Cai công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Năm 2019, toàn tỉnh tiếp tục duy trì tiêu chí y tế tại 154 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, đồng thời phấn đấu thực hiện hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về y tế đối với 10 xã còn lại.

Hoàng Tôn