Lào Cai: Thành lập tổ kiểm tra liên ngành môi trường đối với KCN Tằng Loỏng

BVR&MT – Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành rà soát, kiểm tra việc sử dụng nước và hoạt động xử lý, xả nước thải, thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của các nhà máy trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác gồm: ông Lê Ngọc Dương- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng, ông Nguyễn Quang Cường – Phó Trưởng phòng PC49 Công an tỉnh làm tổ phó, ông Đặng Vũ Hiệp- Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường làm thư ký và cùng một số thành viên thuộc các phòng, sở phối hợp để thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ rà soát, kiểm trá, làm rõ việc sử dụng nước đầu vào, khối lượng, thành phần và hàm lượng nước thải phát sinh trong hoạt động; thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các cam kết trong báo cáo ĐTM và các chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai về công tác bảo vệ môi trường đối với các nhà máy trong Khu Công nghiệp Tằng Loỏng có nước thải (bề mặt và sản xuất) phát thải ra suối Khe Chom và đăng ký xử lý nước thải với trạm xử lý nước thải tập trung KCN Tằng Loỏng.

Ô nhiễm môi trường tại thôn Khe Chom do các nhà máy sản xuất phốt pho gây ra.

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác phải hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 05/04/2017. Chủ đầu tư các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại KCN Tằng Loỏng phải có trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ trong quá trình Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Chiến Hữu.