Lào Cai: Tạo hạt nhân làm giàu từ nguồn vốn chính sách

BVR&MT – Lựa chọn mô hình có tính khả thi, xây dựng các hạt nhân điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả tại địa phương để nhân rộng, là cách huyện Mường Khương đang thực hiện nhằm phát huy hiệu quả ngồn vốn vay phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 06 ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh.

Mô hình trồng quýt cho thu nhập cao của gia đình ông Chấu Seo Tỉn.

Nghị quyết 06 quy định về vốn vay đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% giai đoạn 2019 – 2025. Đối tượng vay vốn là các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% vay phát triển sản xuất. Hằng năm, ngân sách tỉnh cân đối ít nhất 1 tỷ đồng/xã; riêng năm 2019 cân đối 500 triệu đồng/xã, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay. Lãi suất và mức cho vay theo quy định hiện hành của Chính phủ và Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời hạn vay vốn tối đa 60 tháng (5 năm).

Năm 2019, gia đình anh Chấu Seo Tỉn, dân tộc Mông ở thôn Sín Chải A, xã Tả Ngài Chồ vay 78 triệu đồng từ nguồn vốn vay ủy thác theo Nghị quyết 06 của HĐND tỉnh. Với số vốn được vay, anh Tỉn chuyển đổi diện tích đất trồng ngô, lúa kém hiệu quả của gia đình sang trồng gần 3.000 gốc quýt sen. Nhờ tuân thủ các biện pháp kỹ thuật cũng như được chăm sóc tốt, năm 2020, một phần diện tích quýt đã cho thu hoạch, gia đình anh thu về hơn 45 triệu đồng từ bán quýt. Năm 2021, 100% diện tích quýt đã cho quả, dự kiến có thể thu về hơn 70 triệu đồng. Ngoài cây quýt, gia đình anh còn có thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng từ bán sa nhân. Từ một hộ còn nhiều khó khăn, đến nay gia đình anh Tỉn đã trở thành hộ khá của xã.

Xã Tả Ngài Chồ hiện có 43 hộ đang được vay vốn từ nguồn ủy thác. Đây là nguồn lực rất quan trọng, giúp người dân trong xã được tiếp cận để phát triển sản xuất. Ông Sùng Seo Sà, Chủ tịch UBND xã Tả Ngài Chồ cho biết: Ưu điểm của nguồn vốn vay theo Nghị quyết 06 là không hạn chế đối tượng vay, miễn là người dân sinh sống và có hộ khẩu tại xã thì có thể được xét cho vay. Chính vì vậy, đối với hơn 40 hộ của xã đang được vay vốn thì không hẳn là hộ nghèo mà còn là hộ khá, hộ giàu. Xã cũng lấy đây là các mô hình điểm cho bà con học tập, làm theo.

Hiện huyện Mường Khương có 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này với tổng dư nợ gần 18 tỷ đồng với khoảng 400 khách hàng. Sau khi giải ngân, các đơn vị nhận ủy thác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích để nâng cao hiệu quả vốn vay.

Ông Vũ Đức Minh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Khương cho biết: Việc kiểm tra được chúng tôi thực hiện trước, trong và sau khi cho vay. Trước khi cho vay, kiểm tra phương án sản xuất có tính hiệu quả, khả thi hay không; trong khi cho vay thì bảo đảm tiền vay đến tay đúng đối tượng được thụ hưởng; sau khi cho vay, hằng tháng, hằng quý đều có cán bộ ngân hàng về kiểm tra sử dụng vốn có đúng mục đích hay không. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của huyện hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình. Vì vậy, thời gian qua, nguồn vốn vay chính sách nói chung, nguồn vốn vay theo Nghị quyết 06 nói riêng được bảo đảm, phát huy hiệu quả.

Qua hơn 2 năm triển khai, nguồn vốn này đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của huyện Mường Khương. Cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 27,8%, đến hết năm 2020 còn 13,9%. Có nhiều hộ vay vốn chính sách không còn là xóa đói, giảm nghèo, mà bà con vay vốn để làm giàu.

Ông Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương cho biết: Từ thực tế triển khai cho thấy, nhu cầu vay vốn ưu đãi của bà con còn rất lớn, vì vậy chúng tôi đề xuất với tỉnh nếu có thể cân đối từ nguồn ngân sách địa phương thì tiếp tục tăng nguồn ủy thác này. Cụ thể, hiện mỗi xã đang được cấp 1 tỷ đồng/năm, nhưng nếu có thể thì tăng định mức này để thêm nhiều hộ được tiếp cận. Như vậy cũng có nghĩa là sẽ có thêm nhiều mô hình phát triển kinh tế, nhiều hộ vươn lên khá, giàu trong thời gian tới.