Lào Cai: Tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi

BVR&MT – Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản số 2041/UBND-KT về việc tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xử nghiêm đối với các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn nhiều điểm khai thác cát, sỏi trái phép.

Trong thời gian qua còn một số tổ chức, cá nhân không chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ trong việc khai thác cát, sỏi. Một số địa phương còn để xảy ra tình trạng tập kết, khai thác cát, sỏi không có giấy phép khai thác, không có hồ sơ pháp lý về đất đai (diễn ra với quy mô lớn và trong thời gian khá dài) nhưng chưa được đình chỉ và xử lý dứt điểm; gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, thất thu cho ngân sách Nhà nước, cạnh tranh không lành mạnh giữa tổ chức, cá nhân có giấy phép và tổ chức, cá nhân khai thác trái phép; tạo bức xúc trong xã hội.

Để lập lại trật tự trong việc khai thác cát, sỏi trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao quán triệt, triển khai nghiêm chỉnh và tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 25/2/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kịp thời kiểm tra và làm rõ những thông tin báo chí nêu, nhân dân phản ánh, trường hợp có sai phạm thì xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an cấp huyện thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông, suối.

Chủ trì tham mưu xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi giữa các lực lượng kiểm tra chuyên ngành như: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát giao thông đường thủy, chính quyền địa phương…

Đối với UBND các huyện, thành phố, tăng cường quản lý, kiểm tra việc khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn, đặc biệt tại những khu vực lòng sông giáp ranh giữa các địa phương; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi xây dựng trái phép.

Nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quản lý địa bàn. Trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên có hành vi “bảo kê”, tiếp tay, bao che, dung túng thì tùy tính chất, mức độ vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

Chiến Hữu