Lào Cai: Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi

BVR&MT – Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản số 5342/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn.

Các tàu khai thác cát trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi (văn bản số 11710/VPCP-CN ngày 02/11/2017 của Văn phòng Chính phủ) và thực tế kiểm tra một số địa bàn của thường trực UBND tỉnh Lào Cai trong đầu tháng 10/2017.

UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ đẩy mạnh các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 52/UBND-KT ngày 06/01/2017, văn bản số 4958/UBND-KT ngày 17/10/2017.

Giao các sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh tăng cường kiểm tra các phương tiện đường thủy, đặc biệt đối với các phương tiện lắp đặt hệ thống bơm hút cát không có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm theo quy định, đình chỉ không cho lưu hành đối với các phương tiện tự ý lắp đặt hệ thống bơm, hút cát sai quy định.

Hoàng Tưởng