Lào Cai tăng cường công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

BVR&MT – Nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không có nguồn gốc hợp pháp,… trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại Văn bản số 4499/UBND-KT ngày 7/9/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát theo thẩm quyền, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2201/UBND-KT ngày 21/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 9/9/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai tăng cường công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao công tác tham mưu quản lý, cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và phù hợp Quy hoạch tỉnh Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023. Kịp thời tham mưu đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gây mất an toàn lao động, ảnh hưởng tới môi trường, di tích lịch sử – văn hóa, di sản địa chất, gây sạt lở bờ, bãi sông, gây thất thoát ngân sách nhà nước…

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý các dự án hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là các hành vi: Khai thác khi chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, khoáng sản…; không lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định; khai báo sản lượng khoáng sản khai thác không đúng thực tế; khai thác gây tổn thất lớn khoáng sản. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị hoạt động khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản đúng theo thiết kế và giấp phép khai thác khoáng sản đã được cấp; chỉ được phép hoạt động khai thác khoáng sản sau khi đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, khoáng sản, xây dựng, tài chính…

Đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, không được làm thay đổi dòng chảy, không gây sạt lở lòng, bờ, bãi sông; thường xuyên kiểm tra giám sát các tác động có nguy cơ gây xói lở lòng, bờ sông theo quy định; chủ động lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định; thường xuyên lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác đảm bảo khách quan, trung thực và đúng theo quy định.

Sơn Tinh

Tags:
CHIA SẺ