Lào Cai: Rà soát, kiểm tra việc xâm phạm Di tích Ruộng bậc thang Sa Pa

BVR&MT – Thời gian gần đây khu vực di tích ruộng bậc thang Sa Pa bị xâm phạm đất đai để xây dựng trái phép công trình làm nhà ở, cửa hàng dịch vụ, du lịch… Những hành vi trên đã làm phá vỡ cảnh quan du lịch sinh thái tuyệt đẹp của danh thắng ruộng bậc thang Sa Pa.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 110/KH-UBND kiểm tra, rà soát nhằm chấn chỉnh việc xâm phạm di tích; bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa, du lịch ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ruộng bậc thang Sa Pa

Nội dung kiểm tra bao gồm: kiểm tra, rà soát và xử lý các hành vi xâm phạm di tích Danh thắng Ruộng bậc thang Sa Pa tại 4 xã: Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào huyện Sa Pa; Kiểm tra công tác quản lý Di tích danh thắng Núi Hàm Rồng huyện Sa Pa; Thực hiện theo quy định của Trung ương, của tỉnh Lào Cai và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Sa Pa.

Ruộng bậc thang Sa Pa thuộc xã Lao Chải, xã Tả Van, xã Hầu Thào, huyện Sa Pa cách thị trấn Sa Pa gần 10 km về phía Tây Nam. Đây là quần thể ruộng bậc thang lớn nhất Việt Nam, rộng 935,4 ha, thuộc địa bàn các xã Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào huyện Sa Pa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 3578/QĐ-BVHTTDL, 3579/QĐ-BVHTTDL ngày 18/10/2013.

Chiến Hữu