Lào Cai: Phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến 300 triệu đồng do vi phạm môi trường

BVR&MT – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1407/QĐ-XPVPHC ngày 20/6/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến.

Theo đó, xử 300 triệu đồng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn Nam Tiến.

Cụ thể: Thực hiện không đúng một trong các nội dung của Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phốt pho vàng công suất 9.800 tấn/năm tại KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 10,5 đến dưới 12,4 (Mẫu nước bãi xỉ phân tích pH=11,22, lượng nước thải khoảng từ 3-5 m3/ngày (24 giờ)) trong quá trình hoạt động Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phốt pho vàng công suất 9.800 tấn/năm tại KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng.

Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 3,0 lần đối với thông số tổng P, lượng nước thải từ 30 đến 35m3/ngày (24 giờ) trong quá trình hoạt động Dự án đầu tư xây dựng sản xuất phốt pho vàng công suất 9.800 tấn/năm tại KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm; rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định đối với các vi phạm; chi trả kinh phí đo đạc và phân tích mẫu môi trường.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến có địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 157, đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, bất động sản, công nghiệp, thương mại – dịch vụ.

Sơn Tinh