Lào Cai: Kiểm tra, xử lý khai thác, tập kết cát trái phép khu vực xã Vạn Hòa

BVR&MT – UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 5971/UBND-KT về việc kiểm tra, xử lý khai thác, tập kết cát trái phép khu vực xã Vạn Hòa, TP.Lào Cai

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2481/STNMT-KS ngày 04/10/2017 về việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, tập kết cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai. UBND tỉnh có ý kiến:

Giao UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý, đình chỉ theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, tập kết cát trái phép trên địa bàn, đặc biệt giải tỏa ngay khu vực thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu khắc phục hậu quả do khai thác trái phép gây ra; tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương tích cực ngăn chặn và không tham gia hoặc cho các đối tượng khác đến khai thác cát trái phép; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm chính quyền cấp xã, đơn vị liên quan. Những trường hợp vượt thẩm quyền thì lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định; báo các kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh trước ngày 25/12/2017.

Hoàng Tưởng