Lào Cai: Không gia hạn giấy phép khai thác cát cho 2 đơn vị

(BVR&MT) – UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng và UBND TP. Lào Cai, UBND huyện Bắc Hà về việc không cấp gia hạn giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng trên sông Hồng và sông Chảy cho 2 đơn vị.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai về việc đề nghị gia hạn giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát thôn Bản Mẹt Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho hợp tác xã Đức Thịnh và khai thác cát sông Hồng làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai và phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai cho Công ty TNHH Phú Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:

Không đồng ý gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cát) cho các đơn vị; Công ty TNHH Phú Hùng tại dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ cát sông Hồng tại thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa và tổ 27 phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai); hợp tác xã Đức Thịnh tại dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Chảy tại thôn Bản Mẹt Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai).

UBND tỉnh Lào Cai giao cho Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát , yêu cầu Công ty TNHH Phú Hùng và hợp tác xã Đức Thịnh chấm dứt hoạt động khai thác cát tại các khu vực nêu trên, xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

Hoàng Tưởng