Lào Cai: Hỗ trợ di chuyển 418 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm

BVR&MT – UBND tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định phê duyệt phương án và phân bổ kinh phí sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới an toàn và sớm ổn định sản xuất, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân, tỉnh Lào Cai hỗ trợ 7,438 tỷ đồng cho 418 hộ dân để sắp xếp, di chuyển ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm; gồm: Hỗ trợ trực tiếp cho 307 hộ gia đình di chuyển đến nơi ở mới và 111 hộ gia đình hỗ trợ ổn định tại chỗ trong phạm vi nội thôn, nội xã theo phương án của các huyện, thành phố.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có hơn 3 nghìn nhà dân bị hư hỏng và thiệt hại do mưa lũ.

Theo đó, mức hỗ trợ di chuyển đến nơi ở mới là 20 triệu đồng/hộ, hỗ trợ ổn định tại chỗ là 10 triệu đồng/hộ. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể của các xã có hộ dân nằm trong phương án di chuyển cần chỉ đạo, vận động nhân dân địa phương giúp đỡ nhân công, chuẩn bị các điều kiện (mặt bằng chuyển đến, nguyên vật liệu bổ sung thay thế những vật liệu đã hỏng…) khẩn trương giúp dân di chuyển nhà đến nơi ở mới an toàn, ổn định theo quy hoạch sắp xếp của xã.

Việc hỗ trợ, chỉ đạo di chuyển 418 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, ổn định tại chỗ, tu sửa lại nhà phải thực hiện xong trước ngày 31/12/2017.

Chiến Hữu – Hoàng Chất