Lào Cai: Gần 25,8 tỷ đồng bảo tồn đa dạng sinh học rừng có giá trị cao

BVR&MT – Theo UBND tỉnh Lào Cai, USAID quyết định tài trợ khoảng 23,21 tỷ đồng trong tổng số vốn gần 25,8 tỷ đồng để thực hiện dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dang sinh học.”

Hoa Đỗ quyên làm nao lòng bao du khách trên đường lên đỉnh Fansipang. (Nguồn: laocai.gov.vn)

Chiều 10/11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết địa phương này vừa được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) quyết định tài trợ 1 triệu USD, tương đương 23,21 tỷ đồng để thực hiện thực hiện Dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dang sinh học,” nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng hấp thụ cacbon trong rừng sản xuất và bảo tồn đa dạng sinh học ở những khu vực rừng có giá trị cao.

Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại được triển khai thực hiện trong thời gian 6 năm, từ năm 2021 đến ết ngày 31/12/2026 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai làm chủ dự án.

Có 5 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thụ hưởng dự án gồm: Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà, Văn Bàn và thị xã Sa Pa với 5 tiểu hợp phần: cải thiện quản lý rừng của cộng đồng dân cư, quản lý rừng có sự tham gia của người dân; thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; tăng cường thực thi pháp luật đối với các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; cải tiến giải pháp kỹ thuật quản lý rừng sản xuất; huy động các nguồn lực cho quản lý và bảo vệ rừng.

Tổng vốn dự án thực hiện tại tỉnh Lào Cai là 1,11 triệu USD, gần 25,8 tỷ đồng; trong đó vốn ODA là 1 triệu USD, tương đương 23,21 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh Lào Cai là 0,11 triệu USD, khoảng 2,56 tỷ đồng./.