Lào Cai: Đình chỉ hoạt động sản xuất của Nhà máy Luyện kim màu Tứ Đỉnh

(BVR&MT) – Ngày 7/3, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND đình chỉ hoạt động sản xuất tại Nhà máy Luyện kim màu của Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh tại km 14+500, Quốc lộ 4D, xã Bản Lầu (huyện Mường Khương), hoạt động của nhà máy còn một số tồn tại, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh.

Quyết định nêu rõ việc đình chỉ hoạt động sản xuất của Nhà máy Luyện kim màu là do: Dự án chậm tiến độ đầu tư quá 16 tháng so với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000123 thay đổi lần thứ 2 ngày 25/3/2015 do UBND tỉnh cấp. Nhà máy cũng đã nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu hết khối lượng quặng, tinh quặng (18.888 tấn nguyên liệu) được UBND tỉnh cho phép tại văn bản số 5917/UBND-CT ngày 2/12/2016.

Cụ thể, thực hiện quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ không đúng, không đầy đủ; chưa xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định; khu vực lưu giữ chất thải nguy hại chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; không thực hiện một trong các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; chưa lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; chưa lập hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép khai thác nước mặt theo quy định.

Quyết định yêu cầu Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh chấp hành nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai

Công ty Điện lực Lào Cai ngừng cấp điện sản xuất đối với Nhà máy Luyện kim màu tại km 14+500 Quốc lộ 4D, xã Bản Lầu (Mường Khương).

Sở Công thương duy trì Tổ công tác liên ngành (đã được Sở Công thương thành lập tại Quyết định số 37/QĐ-SCT ngày 28/02/2018) tiếp tục giám sát việc đình chỉ hoạt động của nhà máy.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 7/3/2018.

Đình Tưởng